Slovenija v letu 2017 dosegla 18 % rast investicij v digitalno oglaševanje

Kot obljubljeno, je bila 10. IAB Akademija v znamenju predstavitve izsledkov raziskav, pregleda stanja na slovenskem digitalnem trgu, od investicij v digitalno oglaševanje, do medijske potrošnje po različnih kanalih in generacijah ter nakupnih navad slovenskih potrošnikov.

Po podatkih raziskave za Slovenijo ADEX 2017, so bile investicije v digitalno oglaševanje v lanskem letu vredne 47,2 milijona evrov. Po besedah direktorja IAB Slovenija, Zorana Savina, gre 18 % rast investicij v digitalno oglaševanjepripisati tudi razširitvi raziskave na nove medije. Savin je poudaril, da so v preteklem letu investicije v slovenske založnike zrasle za 12 % ter da investicije v iskalni marketing rastejo, a precej počasneje kot so v preteklosti. Da ljudje raje gledamo, kot beremo oglase, dokazuje tudi dejstvo, da ima prikazno oglaževanje še vedno največji delež (46%), opažamo pa manjši upad investicij v klasične oglasne pasice, medtem ko video oglaševanje beleži 30 % delež investicij. Najhitreje pa sta rasla, glede na leto 2016, Facebook in programatično oglaševanje. Savin je izpostavil tudi problem odtekanja investicij v tujino ter problem kategorizacije, kar ostaja izziv za Adex raziskavo v prihodnjih letih.

Ob bok digitalni medijski potrošnji, ki je v letu 2017 beležila 84 % doseg, je ostale medijske kanale, postavila Janja Božič Marolt (Mediana) z izsledki raziskave TGI 2017.  Poudarila je, da je navkljub nekaterim razmišljanjem, TV potrošnja še vedno zelo visoka, z 80 % dosegom. Prav tako še vedno ostaja visok doseg radia (71%) in presenetljivo, revialnega tiska, ki dosega 65 %. Pogledali smo si tudi kakšen je bil trend uporabe družbenih omrežij 2016-2017, po posameznih generacijah ter ugotovili da trend uporabe povsod narašča. Pri vseh generacijah, sta močno v predosti  Facebook in Youtube, pri generaciji Y in Z, pa je v letu 2017 zrastla tudi uporaba Instagrama. Je bil pa v letu 2017 zaznan upad uporabe Twitterja in Linkedina pri generaciji Z. Internet je resnično sestavni del našega vsakdanjika, ne glede na generacije, saj je njegova uporaba prisotna skozi cel dan, najizrazitejša pa je pri generaciji Z.

Kakšna pa je konzumacija medijskih vsebin na spletu? Različna po generacijah - generacijo Z in Y najbolj zanimajo TV serije, filmi in dokumentarci. Med tem ko generacija Z splet uporablja tudi za poslušanje radia, ga generacija Y največ uporablja za prebiranje časopisnih člankov. Generacija X na spletu najraje prebira članke revij in časopisov ter posluša radio. Baby boom generacija, pa podobno kot X, splet uporablja za prebiranje člankov.

Zanimivo si je bilo ogledati tudi kakšna je odzivnost generacij na oglase po medijskih kanalih. Najbolj odzivna generacija na oglase, je generacija Z, ki se na oglase najbolj odziva tako na internetu, televiziji, mobilnih telefonih, časopisih, revijah, kot tudi radiu. Generacija Y se najbolj odziva na oglase na internetu, med tem ko se generacija X najbolj odziva na oglase na TV in spletne oglase. Pri Baby boom genereaciji pa je na prvem mestu televizija, sledita pa internet in časopis.  


V drugem delu dogodka, je Miloš Suša iz iPROMa predstavil izsledke raziskave Nakupna pot slovenskega potoršnika, za izdelčne kategorije počitnice, zabavna elektronika, krediti in avtomobili, ki je nadaljevanje prve vseslovenske raziskave iz leta 2012. Preverili smo, kako se spreminjajo nakupne navade slovenskih potrošnikov in kakšno moč imajo digitalni mediji v procesu odločanja. V zadnjih petih letih so se nakupne navade slovenskega potrošnika precej razvile, predvsem zaradi napredka digitalne tehnologije in razvoja spletnih trgovin. Izsledki raziskave so pokazali, da je internet glavno orodje za informiranje pri vseh kategorijah. Prevladuje pa v kategoriji počitnic in zabavne elektronike, med tem ko pri najemu kredita in nakupu avtomobila še vedno prevladuje obisk fizičnega prodajnega mesta. Suša je izpostavil tudi, da digitalno oglaševanje pomembno vpliva na odločitev, ko je potrošnik že v nakupnem procesu, saj je bolj dovzeten za vsebine in oglase, vezane na določeno kategorijo. V kategoriji zabavne elektronike je bilo vplivu digitalnih oglasov in vsebinam izpostavljenih 73 odstotkov vprašanih, v kategoriji avtomobilov 70 odstotkov, v kategoriji 61 odstotkov ter v kategoriji krediti 52 odstotkov.

Kakšna pa je napoved za prihodnost? Vsekakor bo imel razvoj tehnologije velik vpliv na nakupne navade; hitrejši prenos podatkov, VR, AR, AI in blockchain, bodo preobrazili poslovanje vseh panog v prihodnosti.


© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio