8.IAB Akademija postregla z novostmi na področju digitalnega marketinga

8. IAB Akademijo smo začeli s pravnimi izzivi spletnega poslovanja,ki nam jih je predstavil JakaRepanšek, vodja sekcije za regulativo in pravne zadeve pri IAB Slovenija. Izpostavilje spremembe na področju varstva osebnihpodatkov. Prihodnje leto se nam namreč obetajo strožji pogoji glede pridobivanja soglasja za zbiranje osebnih podatkov.Potrebna bo jasna opredelitev, kateri podatki se lahko zbirajo in v kakšennamen se jih bo uporabljalo. Repanšek opozarja tudi na problem neurejenih avtorskih pravic, ki izhajajo predvsem iz nepoznavanjaavtorskega prava na spletu, zato tudi poziv članom IAB Slovenija ter širše, koblikovanju telesa za permanentnoizobraževanje na področju prava digitalnih tehnologij.

Sledil je primer dobre oglaševalskeprakse podjetja Lidl Slovenija. Vodja marketinga, Valentin Bufolin, je ob 10. obletnicidelovanja podjetja v Sloveniji, predstavil kampanjo, ki je uspešno združevala online in offline elemente oglaševanja. Zrezultati so zadovoljni, saj se je prodaja povečala. Bufolin nam je postregel tudi z nekaj zanimivimiinformacijami o slovenskem kupcu. Le-ta namreč ni tako lojalen, kot bi si mordamislili, saj tri četrtine kupcev, postavlja bližino na prvo mesto, šele na drugem mestu je cena.

»SEO optimizacija je v zadnjihsedmih letih doživela pravo revolucijo«, je v uvodnem delu predstavitvepovedala Urša Mivšek Sitar, direktorica AV studio Ljubljana. V ospredje vse bolj prihaja uporabnikin prav vsebina je tista, ki ga najprejpritegne, zato je zelo pomembno ustvarjanje kvalitetne in relevantnevsebine. Pomembna je tudi njena distribucija,saj tako lažje dosežemo kvalitetne backlinke ter višjo pozicijo v iskalnikih. Nesmemo pa zanemariti  drugih aktivnosti,pomembnih za SEO optimizacijo. Urša Mivšek Sitar, nam je predstavila SEMrush online orodje, za analizospletnega mesta, preverjanje konkurence, marketinških trendov, opredeljevanjedolgoročne vsebinske strategije, analiziranje in spremljanje prisotnosti nadružbenih omrežjih, ki nam pomaga pri učinkovitem nadzoru vseh SEO aktivnosti.

Da gre vse v smeri uporabnika inustvarjanja prave vsebine zanj, so nam potrdili tudi v največji slovenskiagenciji za vsebinski marketing, PM, poslovni mediji. Na domiseln način, so namna primeru zlaganja lego kock, približali vsebinski marketing. »Ključnegapomena je, da se zavedamo, da vsegradimo okoli osnovnega kosa vsebine, na katerega userja vračamo skozirazlične faze,« je povedal Miha Raušl, vodja projektov v podjetju in poudarilda je potrebno dobro poznavanjeuporabnika, njegovih interesov, problemov ter strateško pripravljena vsebina, kiuporabnika »zapelje« preko različnih faz nakupnega procesa. Pri tem je zelopomemben format, v katerem podajamo vsebino. »Prava vsebina je tako zmerajuporabljena v pravem formatu, kreativno zasnovana in vrhunsko pripravljena zaciljnega uporabnika,« je zaključil Raušl.

»Zelo sem vesel da lahko končno čestitam prvi generaciji DIMAQ Strokovnjakov digitalnega marketinga v Sloveniji in podjetjem, ki so investirala,« je začel Timotej Gala, Predsednik Sveta IAB Slovenija ter dodal, da smo z DIMAQ programom na pravi poti, da dvignemo raven znanja inkompetenc na področju digitalnega marketinga. Podrobno nam je predstavil ključni del DIMAQ programa – DIMAQ recertifikacijo ter poudaril njen pomen, saj imetnikom certifikata omogoča sistematično nadgrajevanje znanja in kompetenc. Prekoakreditiranih aktivnosti, jim ponuja možnost aktivnega sodelovanja na njihovemprofesionalnem področju. Aktivnosti morajo pokrivati vsebine iz področja digitalnegamarketinga, predpisane po DIMAQ učnem načrtu, kar redno preverja in pregleduje StrokovniSvet IAB Slovenija. Z udeležbo na dogodkih marketinškeindustrije, delavnicah, izobraževanjih, konferencah, z objavami strokovnihčlankov, publikacij ter s sodelovanjem v IAB delovnih skupinah, si bodo takolahko imetniki DIMAQ Strokovnega certifikata za digitalni marketing, nabiralitočke, potrebne za podaljšanje njegove veljavnosti. Le-ta je namreč veljaven 2 leti, zapodaljšanje pa je potrebno zbrati 100 točk. Seznam akreditiranih aktivnosti, boobjavljen na spletni strani https://www.iab.si/dimaq.

Jaka Repanšek, vodja sekcije za regulativo in pravne zadeve pri IAB Slovenija
Jaka Repanšek, vodja sekcije za regulativo in pravne zadeve pri IAB Slovenija
Velantin Bufolin, vodja marketinga Lidl Slovenija, predstavitev kampanje ob 10. obletnici prisotnosti podjetja v Sloveniji
Velantin Bufolin, vodja marketinga Lidl Slovenija, predstavitev kampanje ob 10. obletnici prisotnosti podjetja v Sloveniji
Valentin Bufolin, vodja marketinga Lidl Slovenija
Valentin Bufolin, vodja marketinga Lidl Slovenija
Urša Mivšek Sitar, predavanje na temo SEO optimizacije
Urša Mivšek Sitar, predavanje na temo SEO optimizacije
Urša Mivšek Sitar, direktorica AV studio Ljubljana, o pomenu vsebine za SEO optimizacijo
Urša Mivšek Sitar, direktorica AV studio Ljubljana, o pomenu vsebine za SEO optimizacijo
Miha Raušl, vodja projektov, Poslovni mediji, predavanje na temo vsebinskega marketinga
Miha Raušl, vodja projektov, Poslovni mediji, predavanje na temo vsebinskega marketinga
Miha Raušl, Poslovni mediji
Miha Raušl, Poslovni mediji
Karmen Mlinar, Lidl Slovenija in Barbara Bačnik, Get interactive
Karmen Mlinar, Lidl Slovenija in Barbara Bačnik, Get interactive
Mia Vouk, Poslovni mediji
Mia Vouk, Poslovni mediji
Tadej Rovtar, vodja digitalnega oglasnega trženja, Delo
Tadej Rovtar, vodja digitalnega oglasnega trženja, Delo
Valentin Bufolin, Lidl Slovenija in Alen Savič, TS Media
Valentin Bufolin, Lidl Slovenija in Alen Savič, TS Media
Timotej Gala, Predsednik Sveta IAB Slovenija, o DIMAQ recertifikaciji
Timotej Gala, Predsednik Sveta IAB Slovenija, o DIMAQ recertifikaciji
Timotej Gala, Predsednik Sveta IAB Slovenija, o akreditiranih aktivnostih DIMAQ recertifikacije
Timotej Gala, Predsednik Sveta IAB Slovenija, o akreditiranih aktivnostih DIMAQ recertifikacije
Tomaž Kos in Boris Savić, Finance
Tomaž Kos in Boris Savić, Finance
Nastja Breg in Barbara Bačnik, Get interactive
Nastja Breg in Barbara Bačnik, Get interactive
Barbara Tomc in Alenka Kanduč, Futura DDB
Barbara Tomc in Alenka Kanduč, Futura DDB
Mia Vouk, Poslovni mediji in Alenka Bešter, Zavarovalnica Triglav
Mia Vouk, Poslovni mediji in Alenka Bešter, Zavarovalnica Triglav
8. IAB Akademija
8. IAB Akademija
8. IAB Akademija
8. IAB Akademija
8. IAB Akademija
8. IAB Akademija
8. IAB Akademija
8. IAB Akademija
© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio