20. 8. 2017

Prvi celovit mednarodni program certificiranja v Sloveniji

DIMAQ je mednarodno priznani certifikat, ki ga podeljuje IAB Slovenija, v sodelovanju z IAB Poljska in podporo IAB EUROPE Endorsment Programme. Pripravljen je skladno z določili EQF (European Qualification Framework) ter usklajen z najvišjimi standardi mednarodnih določil izobraževanja.

Je program za certificiranje znanja in kompetenc za strokovnjake na področju digitalnega marketinga.

Je prvi certifikat, ki spodbuja in omogoča vseživljenjsko izobraževanje in izpopolnjevenje pridobljenih veščin preko sistema recertifikacije. S sistemom zbiranja “točk” preko sodelovanja / udeležbe na priznanih dogodkih digitalno-marketinške industrije ter preko publikacij, omogoča imetnikom certifikata, da so vedno v koraku s trendi digitalnega marketinga.

Je strokovni certifikat, ki celostno obravnava najnovejša digitalna orodja, tehnike, analize, tehnologije, terminologije in primere dobrih praks ter postavlja nove standarde digitalnemu marketingu.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio