IZOBRAŽEVANJE
24. 4. 2018

NETFORK 2018: nov program Akademije za poslovni internet

Strokovno izobraževanje, ki skrbi za usposabljanje »Menedžerjev za digitalno poslovanje« je v primerjavi z lanskim letom spremenjeno in osveženo ter dodaja v obravnavo tematike, ki so v zadnjem letu postale nenadomestljiv del tudi na področju digitalnega marketinga. Tako se rednim področjem obravnave, pridružujejo predavanja na temo blockchain tehnologij, umetne inteligence, prognostičnih modelov, sodobnih potrošnikov in družbenega omrežja LinkedIn. Letošnja izvedba bo poskrbela tudi za malenkostno drugačno zasedbo predavateljev. NETFORK Akademiji se pridružuje kar 6 novih predavateljev, ki bodo pokrivali različna področja iz sveta »digitala«.

Letošnja NETFORK Akademija se začenja 18. septembra, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije in bo trajala vse do decembra, ko bodo udeleženci izobraževanje zaključili z zagovorom digitalnih poslovnih načrtov organizacije iz katere prihajajo, pred strokovno žirijo. Izvedenih bo 30 predavanj v 11-tih modulih, za konec pa bo sledila še svečana podelitev diplom in zaključek skupnega druženja. Poleg 30-tih predavanj sta predvidena tudi dva obiska podjetij.

Izbira mentorja
Ena izmed večjih sprememb v primerjavi s preteklimi leti se nanaša tudi na samo izvedbo, saj bo vsakemu udeležencu pripadala prosta izbira mentorja, ki bo nudil strokovno pomoč in individualne konzultacije ob pripravi digitalnega poslovnega načrta. Mentorji bodo: Luka Kogovšek, izvršni direktor podjetja VenetiCOM, Aljoša Domijan, partner podjetja Gambit Trade, in Uroš Žižek, partner in vodja razvoja ter raziskav v podjetju E-laborat.

Digitalni poslovni načrt
NETFORK Akademija poteka v MBA formatu, kar pomeni, da vsak udeleženec ob svetovanju in pomoči izbranega mentorja, po preverjeni metodologiji tekom celotnega izobraževanja pripravlja svoj projekt – nalogo, ki obravnava digitalno poslovanje podjetja (organizacije) iz katerega prihaja. Dokument je tako strateške kot akcijske narave in ponuja izbrani organizaciji konkretne rešitve. Projekti so zelo različne narave, lahko gre za načrtovanje prenove spletnega mesta, načrtovanje digitalne strategije, digitalne oglaševalske strategije, vzpostavljanje ali reorganizacijo digitalnega oddelka …

Osnovni ali mentorski program
Prijavitelji bodo imeli na izbiro dva različna programa. Osnovni progam vključuje pridobitev praktičnih in teoretičnih znanj za upravljanje poslovanja svoje organizacije na internetu, vse študijsko gradivo, pogostitev med predavanji, 2 obiska podjetij, izbranega mentorja in podporo pri pisanju digitalnega poslovnega načrta ter zagovor pred strokovno komisijo. Mentorski program poleg vsega omenjenega že iz osnovnega programa, dodaja tudi individualizirano analizo spletnega mesta in panoge na spletu, interno strateško delavnico, dodatne individualne konzultacije in tri dvourna svetovanja v podjetju udeleženca. Ključna razlika in dodana vrednost mentorskega programa je podrobna obravnava organizacije iz katere udeleženec prihaja. Strokovnjaki za digitalni nastop pripravijo poglobljeno analizo s poročilom o digitalnem poslovanju organizacije in nudijo strokovno pomoč pri izboljšanju le-te. V poročilu so identificirana vsa šibka področja spletnega nastopa, primerjava s konkurenco in konkretna priporočila za izboljšanje.

Več o izobraževanju je na voljo tukaj.
© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio