Digitalni marketing
27. 11. 2018

"Pregled slovenskega digitalnega trga" - Prvi digitalni imenik v Sloveniji

Prvi tovrstni imenik, nudi pregled širšega digitalnega trga v Sloveniji.
Prvi tovrstni imenik, nudi pregled širšega digitalnega trga v Sloveniji.

Poslanstvo in glavna naloga Zavoda IAB Slovenija, je pospeševanje trga digitalnega oglaševanja in prodaje. V ta namen smo letos izvedli kar nekaj projektov ob tem pa tudi in predvsem ustvarjali razmere za delo v prihodnje. Eden takih projektov je digitalni imenik podjetji in posameznikov, ki so aktivna na širšem digitalnem trgu v Sloveniji in ga najdete na naslovu www.digitalni-trg.com.

Ena glavnih nalog Zavoda IAB Slovenija je, da lahko namesto članov, spremljamo spremembe na trgu in jih o tem obveščamo. Ker je poznavanje trga prvi predpogoj za uspešen razvoj vsakega podjetja v katerikoli panogi, verjamemo da bo digitalni imenik predstavljal odlično orodje za postavitev strategij, taktik ali samo možnosti povezovanja znotraj digitalne panoge.

Digitalni imenik, ne samo da omogoča vpogled v digitalni trg, podjetja in posameznike, ki ga ustvarjajo, ampak je tudi predpogoj za vse morebitne raziskave trga in analize, ki jih bo Zavod IAB Slovenija realiziral v prihodnje. Omogoča pa tudi nekaj dodatnih možnosti:

Kategorizacija – Pogled na podjetja in posameznike znotraj kategorizacije omogoča lažje iskanje potencialnih partnerjev, hkrati pa nastavlja ogledalo podjetjem, v smislu pozicioniranja na širšem trgu.

Panožni pregledi – Kategorizacija nam omogoča dobro osnovo za raziskave, tako za projekte ki že tečejo (AdEx), kot za podrobnejše analize panog, ki bodo sledile.

Vključitev partnerjev – Imenik nam omogoča da sodelujemo z drugimi partnerji, ki imajo boljše poznavanje nekaterih pod-trgov. Tako denimo sodelujemo že z nekaj drugimi organizacijami, ki urejajo določene dele imenika.

Razumevanje in poznavanje delov trga – Nekateri deli širšega digitalnega trg niso tako vidni kot drugi. Kot primer, lahko navedemo nekatere podporne funkcije trga (npr. podjetja, ki nudijo tehnično izvedbo digitalnih storitev).

Pomembni ustvarjalci – v imeniku boste našli tako »influencerje« kot imetnike DIMAQ strokovnega certifikata digitalnega marketinga.

Menimo da je poznavanje trga eden od pomembnejših gradnikov razvoja, zato se z novim digitalnim imenikom odpira kar nekaj priložnosti, za vse deležnike na slovenskem trgu digitalnega marketinga.

Potrebno pa je poudariti, da je digitalni imenik v t.i. »beta fazi«, kar pomeni, da še vedno zbiramo podatke o morebitnih subjektih, ki še niso vključeni v imenik. Zato nam lahko vse informacije, ki bi pripomogle k ustvarjanju boljše slike slovenskega digitalnega trga, sporočite na info@iab.si.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio