RAZISKAVA
3. 1. 2019

Raziskava iPROMa in Valicona: ODNOS SLOVENSKIH PODJETIJ DO DIGITALNEGA OGLAŠEVANJA

iPROM v sodelovanju z raziskovalno hišo Valicon pripravlja raziskavo o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja, s katero želi preveriti, koliko bodo podjetja namenila za oglaševanje v digitalnih medijih v 2019 ter kaj so ključni dejavniki pri izboru kanalov in snovanju digitalnih oglaševalskih strategij.

Po podatkih raziskave AdEX, ki jo redno izvaja IAB, naložbe v digitalno oglaševanje rastejo na letni ravni med 15 in 20 odstotki. V letu 2017 je bila v Sloveniji zabeležena 18,4-odstotna rast, na evropski ravni pa je v letu 2017 oglaševalski proračun, namenjen digitalnemu oglaševanju, zrasel za 13,2 odstotka, kar je največ v zadnjih šestih letih.

Raziskava AdEx Europe za prvo polletje 2018 (AdEx Benchmark H1 2018, november 2018, Digital Advertising in Europe, IAB Europe) kaže, da so naložbe v digitalno oglaševanje v prvi polovici leta znašale 25,8 milijarde evrov, kar pomeni, da je povprečna rast v tem letu okoli 10-odstotna. Pri tem je največjo rast zabeležilo prikazno oglaševanje (12,3 %), sledijo iskalni marketing (10,2 %) ter spletni oglasniki in direktoriji (3,2 %). Video oglaševanje obsega kar 30 odstotkov v okviru naložb v prikazno oglaševanje in raste 4,2-krat hitreje v primerjavi z drugimi oblikami prikaznega oglaševanja.

iPROM in Valicon vas vabita, da sodelujete v raziskavi in rešite vprašalnik, ki je popolnoma anonimen, podatke pa skladno z najvišjimi standardi stroke in varovanja zasebnosti obdeluje raziskovalna hiša Valicon. Vsem, ki bodo sodelovali pri izvedbi in bodo izpolnili spletno anketo, bodo ob zaključku poslali povzetke raziskave. Raziskavo pa bodo javno predstavili v prvih mesecih leta 2019 v sklopu različnih strokovnih marketinških dogodkov.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio