IAB Pogovor: Artur Maciorowski
11. 7. 2019

Razumevanje digitalnega marketinga in vloga DIMAQ programa

Artur Maciorowski, DIMAQ Master trener, IAB Poljska
Artur Maciorowski, DIMAQ Master trener, IAB Poljska
Maka Lippai Senekovič in Anil Shrestha postala nova DIMAQ trenerja v Sloveniji
Maka Lippai Senekovič in Anil Shrestha postala nova DIMAQ trenerja v Sloveniji
Ekipa DIMAQ trenerjev; Luka Žnidaršič, Maka Lippai Senekovič, Anil Shrestha in Uroš Žižek
Ekipa DIMAQ trenerjev; Luka Žnidaršič, Maka Lippai Senekovič, Anil Shrestha in Uroš Žižek

Z Arturjem Maciorowskim, DIMAQ Master trenerjem IAB Poljska, smo se pogovarjali o pomenu poznavanja širokega področja digitalnega marketinga in razumevanju vloge DIMAQ programa.

Slovenska ekipa DIMAQ trenerjev se je z majem, natanko 2 leti od uvedbe DIMAQ programa - programa izobraževanja in certificiranja na področju digitalnega marketinga, povečala za dva Master trenerja. Pridružila sta se Maka Lippai Senekovič, vodja oddelka internetnega trženja na ProPlus-u in Anil Shrestha, produktni vodja na Zemanti, ki bosta poleg Uroša Žižka (lastnik in direktor raziskav, E-Laborat) in Luke Žnidaršiča (digitalni strateg, Viberate), skrbela za izobraževanje novih digitalnih strokovnjakov digitalnega marketinga v Sloveniji.

Ob tej priliki smo se pogovarjali z Arturjem Maciorowskim, namestnikom predsednika odbora za izobraževanje IAB Poljska in DIMAQ Master trenerjem, ki je izobraževanje novih DIMAQ trenerjev vodil, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v ostalih državah članicah IAB Europe, ki so se odločile za implementacijo DIMAQ programa. Z Maciorowskim, ki je na področju digitalnega marketinga aktiven že od leta 1998, smo se pogovarjali o pomenu poznavanja širokega področja digitalnega marketinga in razumevanju vloge DIMAQ programa, o nenehnem izobraževanju ter o nekaterih razlikah na med poljskim in slovenskim trgom na področju digitalnega marketinga.

IAB Slovenija je kot prva članica IAB Europe, implementirala DIMAQ program maja 2017. Izobrazila je 4 Master trenerje, dobre poznavalce digitalnega marketinga v Sloveniji in širše, ter certificirala preko 100 strokovnjakov. Kako vi vidite napredek Slovenije na tem področju?

Glavni razlog, zakaj je bil DIMAQ ustvarjen, je bilo zavedanje, da IAB kot organizacija v panogi digitalnega marketinga, ne more pokriti vseh potreb trga, v smislu zagotavljanja usposobljenega kadra. Zato smo se odločili, da bomo to storili drugače in se osredotočili na preverjanje in potrjevanje znanja in veščin. Slovenija je bila drugi trg, takoj za Poljsko, ki je uvedla DIMAQ in posledično certificirala strokovnjake za digitalni marketing in tako tudi dejansko začela proces oblikovanja vse-evropskega standarda DIMAQ. To je dober trend, predvsem za vse delodajalce, ki se zavedajo pomena dobro izobraženega kadra na področju digitalnega marketinga.

DIMAQ trenerji so strokovnjaki digitalnega marketinga, z več kot 10-letnimi izkušnjami. Zakaj je pomembno, da tudi oni formalizirajo svoje znanje in veščine in opravijo trening za Master trenerja?

Master trener oziroma glavni trener, ima posebno vlogo v celotnem DIMAQ izobraževalnem ciklu. Trenerji smo vključeni ne le v proces usposabljanja, ampak tudi v vse ostale aktivnosti blagovne znamke, kot so; dejavnosti certificiranja, ponovnega certificiranja (recertifikacija) ter ostalih izzivov upravljanja (skrb za aktualna izpitna vprašanja, reševanje pritožb, itd.). DIMAQ trenerji smo ambasadorji in neke vrste skrbniki programa in blagovne znamke (smeh).

Idealni kandidat za trenerja je oseba z 10 do 15-letnimi praktičnimi izkušnjami v digitalni industriji. Vsekakor pa le praktične izkušnje niso dovolj, da postaneš DIMAQ trener. Potrebne so tudi določene »izobraževalne veščine«, s katerimi lažje »podajaš« znanje in ga dopolnjuješ s primeri iz prakse. Zelo pomembno je tudi, da vsi trenerji opravijo trening, ki vključuje pregled vseh 12 modulov in ne samo tistih, ki jih na koncu poučujejo. Tako imajo širok pregled in

Za uvedbo DIMAQ programa je zaslužna IAB Poljska, ki je z izvajanjem programa izobraževanja in certificiranja, začela leta 2015. Program se je hitro razširil na 10 članic IAB Europe. Kako DIMAQ skrbi za visok standard izobraževanja?

DIMAQ je prvi standard industrije za digitalni marketing. Ustanovljen je bil pod nadzorom Strokovnega sveta IAB Poljska, ki ga sestavljajo priznani in izkušeni strokovnjaki tega področja. DIMAQ Učni načrt temelji na EQF (Euroepan Qualification Framework), kar pomeni, da so rezultati pridobljenega znanja in veščin, jasno znani in primerljivi, za vsakega od 12 modulov. Obširno bazo vprašanj za DIMAQ strokovni izpit najprej pripravijo delovne skupine IAB, specializirane za posamezna področja digitalnega marketinga, ki jih sestavljajo člani IAB Poljska. Vprašanja nato finalizirajo Master trenerji, ki so tudi odgovorni za končno nastavitev vprašanj. DIMAQ Master trenerji tudi redno pregledujejo bazo izpitnih vprašanj, zlasti tista vprašanja, ki so povezana z nekaterimi raziskavami, poročili (npr. AdEx).

DIMAQ program izobraževanja je kar precej obsežen, saj vključuje 12 modulov digitalnega marketinga. Zakaj je pomembno tako široko poznavanje digitalnega marketinga?

Mislim da smo vključili vseh 12 področij digitalnega marketinga, kar jih obstaja (smeh). Čeprav če sem iskren, vsak dan odkrijemo nove ideje in tehnologije, ki ustvarjajo in spreminjajo digitalno-tržni ekosistem. Obravnava pa teh 12 modulov, najpomembnejša digitalna področja - od osnovnih pojmov digitalnega marketinga, do analitike in vse pomembnejših zakonskih predpisov, ki bodo pomembno vplivali na razvoj digitalnega marketinga v prihodnje. Lahko pa ste prepričani da aktivno spremljamo trende in razvoj digitalnega marketinga, tako lahko v prihodnje pričakujete kar nekaj sprememb - nove izobraževalne programe in nekatere posodobitve DIMAQ učnega načrta.

In zakaj je po vašem mnenju pomembno certificiranje znanja in veščin?

Zelo težko je najti standardiziran in celovit program digitalnega izobraževanja za vsak pozamezni trg v Evropi. Lahko ste strokovnjak za Google Analytics ali Google Ads ali pa Facebook strokovnjak. Tako Google, kot Facebook, že izvajata svoje izobraževalne programe digitalnega marketinga. Ideja izobraževanja in certificiranja DIMAQ, ki ga je mimogrede krovna organizacija IAB Europe, tudi uradno prepoznala kot kvaliteten program izobraževanja, pa je jamstvo za neodvisen in strokoven program, ki pokriva vsa področja digitalnega marketinga.

Glavni cilj DIMAQ-a je dvigniti raven znanja in kompetenc za vse deležnike v panogi in vzpostaviti standarde glede potrebnega znanja. Certificiranje oziroma potrjevanje znanja in veščin digitalnega marketinga, smo se odločili uvesti prav zaradi tega, da smo lahko prepričani, da vsi govorimo isti digitalni jezik in da ga seveda vsi tudi razumemo (smeh).

Šli pa smo še korak dlje, saj pričakujemo, da se bodo imetniki DIMAQ certifikata sami razvijali in vlagali v svoje digitalno znanje. Zato jim je na voljo tudi sistem recertifikacije, s katerim lahko podaljšujejo veljavnost cerifikata. Tako lahko z obiski in ostalimi aktivnostmi, pridobivajo dodatne točke za svojo »digitalno angažiranost«.

Že nekaj časa prepoznavamo problem kvalitetnih kadrov na področju digitalnega marketinga. Zakaj je temu tako po vašem mnenju? In kakšno ima vlogo pri tem DIMAQ program?

Ne bi ravno rekel da gre za problem. Bolj razmišljam v smeri, da do sedaj ni bilo nobenega pravega načina ali orodja za preverjanje in primerjavo znanja in veščin kadrov v digitalnem ekosistemu. Obstaja veliko načinov kje črpati znanje – publikacije, strokovni članki, raziskave, dogodki, seminarji, konference, itd. Toda njihovega učnega načrta, vsebine, kakovosti programa ni mogoče primerjati. Zato, ko govorimo o DIMAQ-u, ne govorimo le o izobraževanju, ampak o standardu, ki nam omogoča točno določen učni proces in preverljiv končni učni izid. Preverjamo, ali je njihovo znanje usklajeno s standardom, ki smo ga vzpostavili, in če je, ga potrdimo oziroma certificiramo.

Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov izobraževanj na tem področju. Kako se pravilno odločiti za pravega, na kaj moramo biti pozorni pri izboru?

Res je, ponudbe je kar nekaj in to zelo različne. Od ozko spezializiranih seminarjev za zelo specifična področja, do seminarjev, ki so usmerjena v »soft veščine«. Vsako leto beležimo tudi vse več dogodkov in konferenc, kjer gre večinoma za podajanje praktičnih digitalnih izkušenj. Vse več je tudi internih delavnic, kjer ponudniki spletnih rešitev, organizirajo izobraževanja za svoje stranke, obstoječe ali potencialne. Tukaj so še podiplomski univerzitetni programi. Skratka, ponudbe je veliko. Po mojem mnenju, pa je najpomembneje, da smo pozorni na visok standard poučevanja in končni izid izobraževanja. Preverite učni načrt programa, preverite predavatelje in preverite nadaljnji proces po zaključenem izobraževanju. Vam izbrani program ponuja dodatne izobraževalne aktivnosti? Vas vzpodbuja, da ste pro-aktivni na svojem profesionalnem področju in se dodatno izobražujete?

V Sloveniji je DIMAQ program izobraževanja trenutno pritegnil največ ljudi iz agencij in založniških hiš in nekoliko manj oglaševalcev. Kakšne imate izkušnje na Poljskem?

Na Poljskem smo opredelili tri glavne ciljne skupine, ki izhajajo neposredno iz naše industrije. Prvi dve sta na strani ponudnikov digitalnih storitev, torej agencije in založniške hiše. Tudi na Poljskem sta to najbolj zainteresirani skupini za DIMAQ izobraževanje. Druga ciljna skupina so oglaševalci, ki pa se večinoma izobražujejo na dogodkih in konferencah iz širšega digitalno-marketinškega področja. Tukaj je potem še širša ciljna skupina – to so zaposleni na PR in HR področju, ljudje iz managementa na različnih nivojih, študentje,..To je naša potencialna ciljna skupina, za katero smo prepričani da bo v prihodnje prepoznala dodano vrednost našega DIMAQ programa.

Digitalni marketing je najhitreje razvijajoča in spreminjajoča se panoga, zato je zelo pomembno da ostajamo v koraku s trendi. Kako DIMAQ program skrbi, da imetniki certifikata osvežujejo svoje znanje in veščine?

DIMAQ program je sestavljen iz 3 glavnih elementov; izobraževanje, certificiranje in recertificiranje. Slednji element skrbi za dodatno motivacijo imetnikov DIMAQ certifikata, da nenehno nadgrajujejo pridobljeno znanje in izpopolnjujejo veščine. Program recertifikacije jim ponuja nekaj brezplačnih dogodkov, delavnic, aktivno sodelovanje v nekaterih IAB delovnih skupinah, jih spodbuja k sodelovanju pri nastajanju publikacij, strokovnih poročil in člankov. Na Poljskem lahko npr. sodelujejo v žiriji za izbor najboljše digitalne strategije oziroma sodelujejo v drugih digitalno marketinških aktivnostih. Vsaka od teh aktivnosti je točkovana, glede na vsebino, stopnjo zahtevnosti in skladnosti z DIMAQ učnim načrtom. V času 2 let, kolikor je veljaven certifikat, morajo tako zbrati 100 točk, za avtomatično podaljšanje. Večina DIMAQ strokovnjakov, ki je vložila svoj čas, energijo in seveda denar v pridobitev certifikata, se zaveda pomena vzdrževanja nivoja svojega znanja in tako z veseljem sodeluje v sistemu recertifikacije.

V Sloveniji smo v začetku leta dobili prvo DIMAQ podjetje. V kratkem bomo ta naziv podelili še 3 podjetjem. Kako pomembno je prepoznavanje DIMAQ certifikata, kot standarda pri zaposlovanju novih kadrov?

Dolgoročni cilj DIMAQ-a je postati mednarodno prepoznavno orodje  za zaposlovanje kadrov na področju digitalnega marketinga. DIMAQ certifikat je zanesljiv dokaz, ki potrjuje, da ima kandidat ustrezno znanje digitalnega marketinga. Podjetja, ki so investirala v svoje zaposlene in jim omogočila izobraževanje, priznavajo, da se je opazno izboljšala interna komunikacija in povečala učinkovitost nekaterih digitalnih projektov. Celo tisti, ki so vertikalni strokovnjaki na določenem področju, priznavajo, da sedaj bolje razumejo procese dela znotraj drugih področij in bolje razumejo širšo sliko digitalnega marketinga.

Maksimalni učinek takega izobraževanja, pa je po mojem mnenju dosežen, ko sta tako agencija, kot njen naročnik, šla skozi isti proces izobraževanja in dosegla isti oziroma primerljivi nivo znanja.


Vas zanima več? Informativne prijave na jesenski termin DIMAQ izobraževanja (3. - 5. oktober in 10. - 12. oktober), že odprte: https://www.iab.si/dimaq/dimaq-informativna-prijava


Več o DIMAQ programu

Več o Artur Maciorowski


© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio