ZANIMIVOST
31. 7. 2019

IAB Europe pripravlja Priročnik digitalne preobrazbe

V želji po večji podpori podjetjem na poti v digitalno preobrazbo in digitalno optimizacijo, je IAB Europe začela s pripravo Priročnika za digitalno preobrazbo (Digital Transformation Playbook).

Poseben odbor IAB Europe za izobraževanje in usposabljenje, se je tako lotil enega izmed večjih projektov, s katerim želi na enem mestu združiti vse pomembne informacije in konkretne predloge ter vire, ki bi podjetjem služila na poti v uspešno digitalno preobrazbo. Cilj je ustvariti interaktivni vir, ki bo zagotavljal vrhunsko teoretično in praktično delo članov IAB Europe na temo digitalne preobrazbe, od konkretnih nasvetov, namigov, orodij in platform. Seznam sodelujočih vključuje vodilna podjetja v digitalnem svetu, nacionalna IAB združenja in njihove člane. Tako za tiste, ki sodelujejo pri ustvarjanju tega resnično neprecenljivega vira, kot za tiste, ki ga bodo na koncu uporabljali, bo zanimivo opazovati proces združevanja različnih pristopov v en splošen vpogled – kako podjetje čim bolj prilagoditi današnjemu digitalnemu okolju.

Medtem ko se večina podjetij zaveda pomena digitalne preobrazbe, pa jih veliko priznava da ima s procesom digitalizacije težave. Izsledki raziskave Constellation Research, iz leta 2017, so pokazali da 64 % organizacij pripisuje digitalni preobrazbi bistven pomen pri ustvarjanju dobička in skoraj 70 %, jih odgovarja, da imajo izdelano strategijo digitalne preobrazbe. Medtem ko poročilo Inšituta Capgemini za digitalno preobrazbo iz leta 2018, ugotavlja, da ima le 39 % organizacij občutek, da imajo ustrezne digitalne zmogljivosti in le 35 % vodstvenih zmogljivosti, potrebnih za uspešno digitalno preobrazbo. 

Namen IAB Europe Pripročnika, je na enem mestu združiti pomembne informacije, ki bodo v pomoč podjetjem v tem evolucijskem procesu. Njegov uspeh temelji na prispevkih organizacij in posameznikov z znanjem in izkušnjami ter globokom razumevanjem celotnega procesa skozi katerega mora podjetje, da bi lahko uspešno delovalo na vse bolj digitalizaranem trgu. IAB Europe, tako vabi k sodelovanju vodilne organizacije in posameznike, ki so-oblikujejo prihodnost digitalnega poslovanja. Za več informacij pišite na: macarescu@iabeurope.eu

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio