TRENDI
21. 8. 2019

V Evropi raste video oglaševanje trikrat hitreje kot prikazno oglaševanje

Vir: IAB Europe AdEx Benchmark 2018 raziskava
Vir: IAB Europe AdEx Benchmark 2018 raziskava

Če govorimo o digitalnih trendih, ki so zaznamovali preteklo leto in ki bodo zaznamovali vsaj nekaj prihodnjih let na evropskem trgu, ne moremo mimo video oglaševanja. Po podatkih raziskave, ki jo izvaja IAB Europe, AdEx Benchmark 2018, so investicije v video oglaševanje, vključno z »in-stream«, »out-stream« ter »in-feed« oglaševanjem, povečale svoj delež v celotnem prikaznem oglaševanju iz 12,1 % na 13,9 %

Investicije v prikazno oglaševanje so zrasle zahvaljujoč video formatu, z 30,9 % rastjo - skoraj trikrat večjo, kot ostale kategorije prikaznega oglaševanja. Skladno s trendom rasti v preteklih petih letih, video tako ostaja gonilna sila rasti, saj dosega že tretjino investicij v celotno prikazno oglaševanje v Evropi (32,8 %). Pregled znotraj evropskih trgov, razkriva dominanco zahodno-evropskih držav, ki vodijo v višini investicij v video oglaševanje, z Veliko Britanijo na čelu, kateri sledijo Francija, Italija in Nemčija. Vendar pa imajo vzhodno-evropske države, razen nekaterih izjem, praviloma hitrejšo stopnjo rasti investicij.

»In-stream« vs. »Out-stream« video oglaševanje

V preteklih nekaj letih se je razmerje moči »in-stream« vs. »out-stream« spremenilo, predvsem zaradi pomanjkanja oglasnega inventorija, večjega povpraševanja oglaševalcev in zahtev na strani založnikov po večji monetizaciji. Nekoč prevladujoči »in-stream« video, počasi dohiteva »out-stream«, vključujoč »in-feed« video format. Pravzaprav sta skoraj izenačena, saj »in-stream« dosega 50,6 %, medtem ko »out-stream« dosega 49,4 % celotnega tržnega deleža. Tukaj velja omeniti vlogo socialnih platform, ki so močno povečale predvajanje video vsebin. Tako je bil »in-feed« video format, kot del »out-stream« video oglaševanja, ključna gonilna sila rasti. »Out-stream« je rastel 2,3 krat hitreje, kot »in-stream« video.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio