IAB Europe poročilo 2019
4. 11. 2019

Res primanjkuje ustreznega kadra v digitalni industriji?

Znanja in veščine iz programatičnega oglaševanja in spletne analitike med najbolj iskanimi. Vir: IAB Report - Human Capital in the Digital Environment 2019
Znanja in veščine iz programatičnega oglaševanja in spletne analitike med najbolj iskanimi. Vir: IAB Report - Human Capital in the Digital Environment 2019

Druga izdaja letnega poročila “IAB Europe Human Capital in the Digital Environment”, podpira ugotovitve digitalne industrije o pomanjkanju kadra v digitalni industriji.

Raziskava naslavlja različna kritična področja digitalnega izobraževanja, predvsem pa izpostavlja osnovne izobraževalne potrebe ter izzive zaposlovalcev in kandidatov ter specifična znanja in veščine, iskana v digitalnem marketingu. V raziskavi so sodelovale organizacije iz različnih področij, od podjetij do izobraževalnih ustanov, anketiranci pa zasedajo različna delovna mesta znotraj organizacij.

Raziskava je bila izvedena pod vodstvom IAB Europe Education & Training Committee in razkriva nekaj najbolj kritičnih področij izobraževanja in kadrovanja v digitalnem ekosistemu. Kar 75 % sodelujočih v raziskavi, navaja kot glavni izziv s katerim se soočajo pri zaposlovanju, pomanjkanje primernega kadra. Z istim problemom se soočajo povsod v Evropi. 71 % zaposlovalcev iz držav Srednje in Vzhodne Evrope ter JV Evrope, navaja pomanjkanje kadra kot glavni problem, medtem ko je procent še nekoliko višji (78 %) v državah Severne in Zahodne Evrope.

Znanje iz programatičnega oglaševanja in spletne analitike najbolj iskano

Večina anketirancev izpostavlja poznavanje programatičnega oglaševanja (59 %) in spletne analitike (51 %), kot najpomembnejše, v procesu zaposlovanja. 55 % jih meni, da sta znanje in veščine iz programatičnega oglaševanja, ključnega pomena pri zaposlovanju, 51 % pa jih je izrazilo zanimanje za dodatno izobraževanje iz tega področja. Poznavanje spletne analitike, pa kot nujno v procesu zaposlovanja, označuje 51 % anketirancev,  46 % pa navaja željo po dodatnem izobraževanju. Rahlo odstopanje je zaznati na področju novih tehnologij – 48 % kandidatov navaja, da bi se želeli dodatno izobraževati na tem področju, medtem ko na drugi strani, le 35 % zaposlovalcev navaja, da je to znanje, ki bi si ga želeli pri kandidatu. Upravljanje z oglasnimi kampanjami na socialnih omrežjih, še vedno ostaja med bolj iskanimi veščinami pri zaposlovalcih (44 %).

Splošno izobraževanje vs. specifična znanja

Ugotovitve poročila vodijo v zaključek, da formalni izobraževalni sistem ni prilagojen aktualnim izzivom in potrebam digitalnega sveta. Kadri, zainteresirani za področje digitalnega oglaševanja, ki izhajajo iz drugih področij, ki niso direktno povezana z digitalnim, potrebujejo bolj splošno izobraževanje, medtem ko se industrija zanaša na specifična znanja in veščine. Študentje programskega inžiniringa, ekonomije, matematike in računalništva, se še ne zavedajo potenciala zaposlitve v digitalnem marketingu, zato je tudi nabor potencialnih kandidatov manjši, kar pa ima pomembno vlogo pri pomanjkanju primernih kadrov, ki ga IAB poročilo navaja kot glavni problem.

Poročilo si lahko v celoti ogledate TUKAJ.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio