IAB Europe BRAND SAFETY POLL
26. 2. 2020

Varnost blagovnih znamk v digitalnem oglaševanju

Konec lanskega leta je združenje IAB Europe izvedlo anketo o varnosti blagovnih znamk na spletu »Brand Safety Poll«. V anketi je sodelovalo 90 vodilnih strokovnjakov iz različnih področij digitalnega oglaševanja, kjer so razkrili kako so reševali problematiko v letu 2019 in izrazili mnenje, kaj bi bilo potrebno storiti v letu 2020, da bi zagotovili večjo varnost oglaševanja na spletu za blagovne znamke.

Rezultati ankete razkrivajo, da varnost oglaševanja na spletu za blagovne znamke, ostaja prioriteta (77 %). Zaradi boljšega poznavanja problematike, 57 % anketirancev odgovarja, da je pri planiranju oglaševanja na spletu, na prvem mestu zagotavljanje varnega okolja za njihove blagovne znamke.

Z namenom boljšega pregleda različnih pristopov k reševanju tega problema, je IAB Europe izdala dokument »IAB Europe Navigator: Quality in Digital Advertising«.  V dokumentu so predstavljene pobude in ukrepi nekaterih držav članic IAB Europe (Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Finska, Španija in Švedska) in naj bi služil kot centralni vir oglaševalcem in agencijam. Dokument med drugim navaja tudi nekatere najboljše prakse za zagotavljanje zaupanja oglaševalcev in potrošnikov v digitalno oglaševanje.

Pri navajanju najboljših rešitev, anketiranci izpostavljajo:

  • 93.8% - črna lista
  • 91.0% - določanje ključnih besed
  • 87.8%  - bela listo
  • 83.9%  - zunanje storitve za preverjanje

Prevladujoče mnenje ankete je, potreba po nenehnem izobraževanju, širši razpravi o rešitvah, možnostih, razlikah ter izmenjavi znanja in dobrih praks med vsemi deležniki digitalne panoge.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio