COVID-19 in digitalizacija družbe 2020
20. 4. 2020

Nova realnost, nova prihodnost?

Gospodarske in družbene posledice pandemije COVID-19 bodo precej široke. Ne samo da se bodo spremenile navade uporabnikov, spremenili se bodo tudi procesi poslovanja in komuniciranja znotraj podjetij in organizacij, vladnih in zdravstvenih institucij. Številne digitalne rešitve in storitve, ki so se pojavile v zadnjem času, kot odgovor na pandemijo COVID-19, niso le muhe enodnevnice, ampak nakazujejo prihodnost polno digitalizirane družbe.

Trenutna situacija, je ne samo prisilila vlade in družbo k uporabi digitalnih tehnologij, za reševanje trenutnih kratkoročnih problemov, kot je recimo socialno distanciranje. Prisilila jih je tudi k razmisleku, kako na novo postaviti poslovne modele ter nadgraditi nekatere rešitve in storitve, ki nas bodo spremljale v prihodnosti. S pojavom pandemije, smo priča večjim premikom na področju: širšega sprejemanja storitev na spletu, nujne digitalne transformacije trandicionalnih industrij, digitalizacije zdravstva (telezdravsto), digitalizacije vladnih inštitucij in javne uprave, večje digitalizacije izobraževanj, dela od doma in skupinskega timskega dela na daljavo.

Pomen digitalizacije je viden tako na vseh področjih in navdušuje nas dejstvo, da v prihodnje morda ne bodo več potrebni obiski uradniških in bančnih okenc. Z vizualno identifikacijo, storitvijo Telekoma Slovenije, bo mogoča identifikacija strank na daljavo. Tako bo možno sklepanje poslovnih transakcij z njimi, na primer pri podpisu pogodbe in finančnih transakcijah. Stranka bo s pridobljeno e-identiteto, lahko varno dostopala do različnih storitev ter digitalno upravljala transakcije s podjetjem, ki bo to možnost omogočalo.  

Estonija – popolno digitalizirana družba

Estonija je poleg Finske, v primerjavi z ostalimi državami EU, najbolj razvita država na področju e-javnih storitev. Kar 99 % vseh vladnih storitev je dostopnih na spletu. Tako se digitalna interakcija med državljani in vladnimi inštitucijami normalno nadaljuje tudi v času pandemije COVID-19. Zahvaljujoč elektronski identifikaciji, v kombinaciji z nekaterimi spletnimi servisi (Business Register, e-Tax,..), poslovanje v državi poteka normalno. Prav tako so digitalizirani večinoma vsi procesi v zdravstvu, od digitaliziranih zdravstvenih datotek, e-receptov do nedavne rešitve, ki bo omogočala ljudem, da preko spleta kar sami odprejo bolniški stalež, brez obiska pri zdravniku. Ne preseneča tudi dejstvo, da jim šolanje na daljavo ne povzroča večjih problemov, saj je večina šol začela uporabljati digitalizirana učna gradiva že v preteklosti (87%), tako so se novi situaciji izredno hitro prilagodili.

V trenutnem stanju negotovosti, je še toliko bolj pomembno zavedanje, da družba lahko kljub vsem izzivom, na spletu še vedno normalno funkcionira.


© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio