RAZISKAVA iPROM in VALICON
26. 5. 2020

Raziskava iPROMa in Valicona: Odnos slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja

V letu 2020 bodo spletni oglaševalci v Sloveniji največ vložili v prikazno oglaševanje. Učinkovitost digitalnega oglaševanja je tudi v letošnjem letu ključni motivator za njegovo uporabo, kaže raziskava, ki sta jo iPROM in Valicon izvedla med 220 slovenskimi odločevalci na področju oglaševanja in trženja. Specializirane agencije za digitalno oglaševanje pridobivajo na pomenu, pri načrtovanju oglaševalskih aktivnosti v digitalnih medijih pa se podjetja opirajo primarno na lastne, notranje podatke, sta ključni ugotovitvi letošnje raziskave o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja.

»Raziskavo smo izvedli v začetku leta, ko še nihče ni slutil, kaj se nam obeta v pomladnih mesecih. Ocenjujem, da učinki na gospodarstvo še niso vidni in še nekaj časa ne bomo točno vedeli, pri čem smo. Kljub temu menim, da bodo tudi tokratni dogodki ponovno in dodatno spodbudili razvoj digitala kot celote, naložbe v digitalno oglaševanje pa bodo rasle. Skladno s spremembami vedenja potrošnika, ki jih že zaznavamo, bo iskanje novih poti in priložnosti v digitalnem marketingu neizbežno,« komentira rezultate Matjaž Robinšak iz Valicona.

Na slovenskem digitalnem oglaševalskem trgu največ sredstev za prikazno oglaševanje

Slovenski odločevalci bodo na področju digitalnega oglaševanja in trženja tudi v letu 2020, tako kot v preteklem letu, največ sredstev vložili v prikazno oglaševanje (28 % vseh sredstev), sledijo oglaševanje na družbenih medijih (20 %), iskalni marketing (18 %), e-poštni marketing (10 %) ter marketing s pomočjo vplivnežev (9 %). Med najpogosteje uporabljenimi oblikami je oglaševanje na družbenih medijih (94 %), sledijo prikazno oglaševanje (93 %), iskalni marketing (85 %) in e-poštni marketing, ki ga bo v letošnjem letu med svoje aktivnosti uvrstilo 77 odstotkov vprašanih.

»Odločevalci za oglaševanje in trženje so v začetku leta napovedali, da bodo v letu 2020 glede na preteklo leto naložbe v digitalno oglaševanje v povprečju povečali za 17 odstotkov. Slika bo bolj jasna jeseni, ko bomo lažje ocenili, kako se bodo prerazporejala sredstva znotraj marketinških proračunov. Vse kaže, da bo kombinacija povečane uporabe digitalnih medijev in učinkovitosti botrovala še intenzivnejšemu premiku naložb v prid digitalnemu oglaševanju. Analiza vlaganj oglaševalcev v aprilu in maju pa kaže na to, da bodo razmerja naložb v posamezne oblike ostala relativno nespremenjena«, rezultate komentira Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROMu.

Učinkovitost digitalnega oglaševanja kot glavni motivator

Med poglavitnimi razlogi za uporabo digitalnega oglaševanja v letu 2020 so podobno kot lani učinkovitost (71 %), natančne meritve in učinkovita evalvacija oglaševalske akcije (59 %), skladnost z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov (59 %) ter napredno ciljanje in posledično učinkovitejše doseganje ciljnih skupin (55 %). V primerjavi z lanskim letom je najvišji indeks rasti (116 %) zabeležila skladnost z zakonodajo, kar kaže, da zavedanje o tem med oglaševalci raste.

Specializirane agencije za digitalno oglaševanje pridobivajo na pomenu

Odločevalci za trženje v podjetjih se vse pogosteje odločajo, da za izvajalca digitalnega oglaševanja izberejo specializirane agencije za digitalno oglaševanje (61 %). V primerjavi z lani ta trend beleži 139-odstoten indeks rasti.

Načrtovanje oglaševalskih aktivnosti z uporabo lastnih podatkov

Pri načrtovanju oglaševalskih aktivnosti se podjetja v 92 odstotkih zanašajo na lastne, notranje podatke. Prav tako pa so oglaševalcem pomembni podatki, pridobljeni na družbenih omrežjih (61 %), podatki partnerja za digitalno oglaševanje (56 %) in javno dostopni podatki (51 %).

Uporaba trženjskih tehnologij med slovenskimi odločevalci na področju trženja

Raziskava je pokazala, da podjetja pri izvajanju marketinških aktivnosti najpogosteje uporabljajo orodje za izvajanje e-poštnega marketinga (80 %), CRM-sisteme (65 %), orodje za upravljanje družbenih medijev (56 %) in orodje za avtomatizacijo marketinga (47 %). V primerjavi s preteklim letom pa najvišji trend uporabe beležijo orodja za ustvarjanje klepetalnih robotov, ki so dosegla 132-odstoten indeks rasti.

»Digitalno oglaševanje že pregovorno doživlja razmah na krilih pospešene digitalizacije potrošnika. Prepričan sem, da bodo odločevalci na področju trženja zaradi dokazane učinkovitosti, tako kot so to počeli v preteklosti, še naprej prerazporejali sredstva za trženje v prid digitalu. Glede na to, da so podjetja trenutno v fazi intenzivnega uvajanja različnih tehnoloških rešitev, lahko pričakujemo, da bodo tudi vlaganja v trženjsko tehnologijo še bolj pomembna in se bodo naložbe na tem področju še naprej krepile,« zaključuje Simon Cetin iz iPROMa.


Metodologija raziskave

Raziskava, ki jo je družba iPROM izvedla v sodelovanju z raziskovalno hišo Valicon, je potekala med 8. 1. in 10. 2. 2020 prek spletne ankete z metodo CAWI. Vprašani so izpolnjevanju vprašalnika namenili v povprečju osem minut. V raziskavi je sodelovalo 220 odločevalcev, ki v slovenskih podjetjih odločajo ali vplivajo na odločitve o razporejanju trženjskih in medijskih sredstev.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio