IAB panel
4. 3. 2022

Izsledki MarTech raziskave: 58 % slovenskih podjetij uporablja marketinško avtomatizacijo

V drugi raziskavi, ki je potekala pod okriljem panela IAB Slovenija, v sodelovanju s podjetjem Arhea Solutio, smo ugotavljali kako razširjena je uporaba MarTech orodij v slovenskih podjetjih.

Ugotovitve kažejo na izziv, ki je skupen vsem slovenskim podjetjem in sicer pomanjkanje časa. Na to dejstvo kažejo tudi vse raziskave, ki smo jih na IAB-ju opravili v zadnjem času. Ugotovitve kažejo tudi na zanimiv razkorak. Če orodja CRM uporablja skoraj tri četrtine sodelujočih (71 %), jih marketinško avtomatizacijo le 58 %, orodja za upravljanje družbenih omrežij pa le 34 %. »Izredna kompleksnost digitalnega prostora je lahko ogromen izziv že za veliko tuje podjetje, z velikimi marketinškimi oddelki. Kaj šele za slovenska podjetja, ki imajo v povprečju precej manjše oddelke, izzivi pa ostajajo enaki,« je raziskavo o uporabi MarTech orodij, komentiral direkor Zavoda, Zoran Savin. Zato je še toliko bolj pomembno izbrati orodja, ki bodo olajšala delo v okviru digitalne komunikacije in marketinga. Povedano drugače, orodja martech, ki so dandanes pomemben del vsakega podjetja, so za slovenska podjetja mogoče še pomembnejša. Zato smo v tem IAB panelu, posebno pozornost namenili temu, katera orodja se uporabljajo in v kašne namene.

Vir: IAB raziskava: Uporaba Martech orodij v slovenskih podjetjih
Vir: IAB raziskava: Uporaba Martech orodij v slovenskih podjetjih

Le 4 odstotki sodelujočih ne uporablja orodij martech

Orodja smo razdelili ne nekaj osnovnih skupin, da bi lažje primerjali, čeprav je potrebno poudariti, da je veliko orodij, ki bi jih lahko umestili v različne kategorije. Nekatera orodja so namreč izdelana z zelo specifičnim ciljem, medtem ko druga želijo odgovoriti na več izzivov hkrati in tako privabiti tiste, ki si želijo nekoliko bolj širšo uporabo ter rešitev vseh svojih izzivov v sklopu enega orodja.

Najprej nas je zanimalo, katera orodja slovenska podjetja uporabljajo za pošiljanje e-pošte. Tukaj seveda govorimo predvsem o pošiljanju večjega števila, kot so denimo novinčki ali druge oblike tržne komunikacije. Izkaže se, da je med tistimi, ki so odgovarjali na vprašanja še vedno najbolj uporabljeno orodje Mailchimp (54%). Sledijo mnogi drugi, kot so recimo Netresults, Mautic, Hubspot, Klaviyo, ActiveCampaign in drugi. Ob tem je pomembno dodati, da le 4% vprašanih ne uporablja tovrstnih orodij«, ugotavlja raziskava. Ob tem je zanimivo, da velika večina uporablja tovrstne programe za pošiljanje novinčkov, dobre tri četrtine podjetij pošilja e-sporočila vsaj enkrat tedensko.

Marketinško avtomatizacijo uporablja dobra polovica podjetij

Ko govorimo o orodjih za marketinško avtomatizacijo so sodelujoči izpostavili Hubspot, Netresults in Zapier, čeprav je potrebno poudariti, da za razliko od orodij za e-pošto, tukaj ni zaznati izrazitih favoritov. »Že tukaj je mogoče opaziti, da zaznamo nekatera imena programov, ki smo jih videli že pri pošiljanju e-mailov. Opazen je tudi upad podjetij, ki uporabljajo marketinško avtomatizacijo. Teh je bilo le 58 %«, poudarja Savin. Nekoliko več podjetij uporablja CRM orodja (71 %). Tukaj izstopa Salesforce, a zanimave so tudi platforme; Pipedrive, Moneday.com in Zoho CRM. Pojavijo pa se tudi podjetja, ki uporabljajo lastna orodja. 

Komunikacija v živo čedalje bolj priljubljena

»Še najbolj nas je zanimal del orodij, ki omogoča komunikacijo v živo (live chat). Gre gotovo za trend v tržni komunikaciji in prodaji, hkrati pa za dokaj mlado panogo. 63 % vprašanih je odgovorilo, da uporablja tovrstna orodja. Izstopata pa Livechat in FB Messenger. Vsi sodelujoči imajo pogovor v živo, vključen v svoje spletno mesto«, dodaja Savin.

Daleč najbolj uporabljen segment orodij za spleto oglaševanje, je Google Ads in Facebook Ads, a tukaj je opaziti tudi precej domačih rešitev kot so recimo iPROM, Outbrain in Smart Ad. Mogoče najbolj preseneča dejstvo, da precej majhno število poodjetij uporablja orodja za upravljanje družbenih omrežij (le 34 %) in sicer predvsem za načrtovanje objave vsebin ter monitoring.


O IAB razislavi: uporaba MarTech orodij v slovenskih podjetjih

Raziskava je bila izvedena decembra 2021 in januarja 2022, v okviru Strokovnega spletnega panela IAB Slovenija. Sodelovalo je 35 članov panela.

V okviru 25. IAB Akademije: Vloga tehnologije v oglaševanju, bomo 29. marca 2022, predstavili nekaj pomembnejši izsledkov raziskave, zato vabljeni v našo družbo. 

Za člane Zavoda IAB, je udeležba brezplačna.

Prijave na info@iab.si

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio