Delovne sekcije IAB Slovenija

Delovanje sekcij IAB

Sekcije IAB so namenjene poglobljenemu in operativnemu vodenju programov za doseganje splošnih ciljev delovanja Zavoda IAB Slovenija.

Sekcije so namenjene tudi vključevanju v širše evropske in svetovne organizacije, v katere se člani sekcij vključujejo preko sodelovanja v sekcijah IAB Europe oziroma IAB na svetovni ravni. Za člane posamezne sekcije je lahko to odlična priložnost za mednarodno delovanje in poglabljanje znanja na svetovni ravni.

Sekcije se oblikujejo prostovoljno, v njih lahko sodelujejo predstavniki vseh članic IAB Slovenija.

Za redno delovanje posameznih sekcij skrbi vodja sekcije.

Sekcije se sestajajo po potrebi, pri čemer velja, da naj bi se člani pozamezne sekcije sestali najmanj 3-4 krat letno.

Vsebina dela sekcij ni “predpisana”.


Opis dela posameznih sekcij:


1. Zakonodaja in regulativa

Sekcija se ukvarja z vprašanji digitalne regulative v Sloveniji, sledi standardom na evropski in mednarodni ravni. Predstavlja in oblikuje stališča IAB Slovenija do zakonodajalca ter drugih organizacij v Sloveniji in Evropi.

2. Standardi, raziskave, metrike

Sekcija se ukvarja z določanjem in priporočanjem standardov na področju digitala v Sloveniji. Sodeluje pri oblikovanju izhodišč za izvedbo in pomoč pri različnih raziskavah ter se vključuje v delo IAB na evropski in svetovni ravni.

3. Mobilna sekcija

Sekcija se ukvarja z vsemi vidiki in specifičnostmi mobilnega oglaševanja. Sooblikuje standarde, sledi trendom v svetu in pospešuje razvoj mobilnega digitalnega oglaševanja.

4. Promocija digitala

Sekcija za promocijo digitala, operativno razvija različne oblike promocije digitala in IAB-ja v strokovni in splošni javnosti. Primer: izvedba oglaševalske kampanje za digital. Vključno z določanjem ciljev, izvedbo natečaja med člani IAB, izbor rešitve, dogovori z mediji za brezplačno promocijo itd.

5. Znamčenje, vsebine, zgodbe

Moč digitalnih komunikacij je v svetu vedno bolj povezana tudi s čistim znamčenjem. S proučevanjem dobrih primerov, s študijem metodologij, ki se ukvarjajo s proučevanjem jedra znamke in njegove transformacije v zgodbo znamke, bomo poskusili dodati svetu digitalnega v našem tržnem prostoru, njegovo pravo mesto tudi pri 'čistem' brendingu.

6. Digitalna potrošnja

Spremljanje svetovnih trendov in njihova implementacija v slovenski prostor: formati, native advertising, viewability, priporočila, itd. Cilj je hkratno vzpostavljanje formatov v medijih (ki so sedaj razdrobljeni z različnimi oblikami formatov, kar zavira vlaganja oglaševalcev, saj morajo za različne medije pripravljati različne formate). Sekcija je namenjena spodbujanju vlaganj v razvoj digitalnih storitev (strani, aplikacije ipd.) ter digitalnega oglaševanja.  Sekcija pripravi in vodi model merjenja vlaganj v digitalno oglaševanje (ADEX).

7. E-commerce sekcija

Sekcija se bo ukvarjala s vprašanji povezanimi z e-trgovino. Oblikovanjem standardov in dobrih poslovnih praks. Eno od temeljnih poslanstev (dolgoročnih) bi moralo biti

podeljevanje nekakšnega certifikata zaupanja. Poleg tega pa sekcija skrbi za promocija varnosti nakupov in ostalega, kar je za e-trgovino aktualno.

8. Razpisi

Sekcija se bo ukvarjala s pripravo priporočil za pripravo javnih in zasebnih razpisov za digitalne storitve, določanje meril za ocenjevanje ponudb ter sodelovanje z organizacijami (javna uprava, državna podjetja) pri uveljavljanju dobrih praks na področju razpisov.

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio