top of page
  • natasasmirnov

Pomanjkanje kadra in znanja sta ključna izziva razvoja digitalnega marketinga v Sloveniji.

Podjetja večino aktivnosti digitalnega marketinga opravijo interno. Oglaševanje (razen na družbenih omrežjih) v večini izvajajo zunanji izvajalci (agencije, svetovalci ipd). Večina podjetji še ne pozna izraza »Growth-Hacking«.V peti raziskavi IAB strokovnega panela smo lotili kadrov in najbolj vročih področij digitalnega marketinga. Zanimalo nas je, katera področja digitalnega marketinga izvajajo podjetja interno, katere kadre so podjetja iskala v tem letu in katere bodo dodatno potrebovala in zaposlovala v prihodnjem.


Podjetja večino aktivnosti digitalnega marketinga opravijo interno.

Med internimi aktivnostmi zasledimo predvsem oglaševanje in upravljanje na družbenih omrežjih, e-mail marketing in avtomatizacija, upravljanje spletnih strani in vsebinski marketing.


Iščejo se tako rekoč vsa znanja digitala.

Med respondenti, ki izvajajo digitalni marketing interno, jih je v zadnjem letu zaposlilo strokovnjake digitalnega marketinga kar 70%. Dobrih 80% podjetji v raziskavi, ki izvajajo vsaj eno aktivnost interno bo oddelke digitalnega marketinga krepilo z dodatnimi zaposlitvami tudi v prihodnjem letu. Iščejo se tako rekoč vsa znanja digitala. Najbolj zaželena razkrijemo na zadnji letošnji IAB Akademiji, 29. novembra, ko bomo govorili o trendih 2023.


Največji izzivi razvoja so pomanjkanje kadrov in znanja.

Skupne težave vsem podjetjem na trgu so pomanjkanje izkušenega in v branži specializiranega digitalnega kadra.
Posledično se na trgu za kadrov odvija huda bitka. Ta se je v času COVID-a preselila tudi izven naših meja. Če je bilo delo na daljavo ali od doma do nedavnega za mnoga podjetja nesprejemljivo, je to postalo danes realnost, ki konkurenčnost trga delovne sile širi v bližnje evropske in tudi bolj oddaljene države sveta. Priča smo vse pogostejšim menjavam zaposlitve, stopnjujejo se pritiski na plače, delodajalci se trudijo kadre privabiti tudi s stimulativnimi nagradami in najrazličnejšimi ugodnostmi.


 

O IAB raziskavi: Kadri in najbolj zaželena področja digitalnega marketinga, 2022

Raziskava v okviru Strokovnega spletnega panela IAB Slovenija je ob podpori raziskovalne ekipe Arhea potekala od 5.julija do 31. avgusta. V njej je tokrat sodelovalo 106 članov panela in drugih strokovnjakov na področju marketinga. Vsem in vsakemu iskrena hvala za pomoč pri iskanju odgovorov na vprašanja in izzive digitalnega marketinga v Sloveniji.


7 views

Comments


bottom of page