top of page
Dimaq-z-r-podpis2.png
DIMAQ UČNI NAČRT
Učni načrt sestavlja 12 modulov, kar zagotavlja širok pregled 12 področij digitalnega marketinga. Pripravljen je skladno z določili EQF ter usklajen z najvišjimi standardi mednarodnih določil izobraževanja. Za aktualnost učnega načrta skrbi Strokovni svet IAB Slovenija, v sodelovanju z IAB Poljska.
image_2023-06-29_103624685.png
image_2023-06-29_103624685.png
image_2023-06-29_103624685.png
bottom of page