top of page

MarTech

Je specializirano poročilo, v katerem povzemamo stanje na trgu in izpostavljamo trende, ponudbo in najnovejše izsledke raziskave o uporabi marketinške tehnologije v Sloveniji. Predstavljamo povprečen MarTech Stack v Sloveniji, novosti v ponudbi in trende na področju marketinške tehnologije, avtomatizacije in rešitev pametne distribucije oglasov.  Trgu ponuja celovit pregled nad naborom tehnologij, od podatkovnih rešitev, oglaševalskih platform, ustvarjanja vsebin, rešitev spletne prodaje in timskega ter projektnega vodenja.

 

Poročilo je interaktivno, mogoče ga je dopolnjevati in osveževati v realnem času, uporabniku pa so novosti na voljo ves čas na istem mestu. MarTech poročilo letošnjega leta je doseglo že več kot 800 unikatnih strokovnjakov in zabeležilo več kot 1.500 ogledov. 

bottom of page