top of page

Media Report

Je specializirano poročilo, v katerem povzemamo stanje na trgu predvsem iz vidika ponudbe digitlanih medijev. Izpostavljamo oglaševalsko in z njo povezano vsebinsko ponudbo.

Poročilo je interaktivno, mogoče ga je dopolnjevati in osveževati v realnem času, uporabniku pa so novosti na voljo ves čas na istem mestu. 

On Air Sign
bottom of page