top of page
Dimaq-z-r-podpis2.png
PREDNOSTI
DIMAQ je edini standard digitalno-marketinške industrije, ki potrjuje znanje in kompetence na tem področju. Z  DIMAQ certifikatom, pridobijo tako podjetja, kot njihovi zaposleni.
DIMAQ AKREDITIRANE AKTIVNOSTI
DIMAQ akreditacijo podeljuje IAB Slovenija, aktivnostim, ki so v celoti ali delno skladne s predpisanim DIMAQ učnim načrtom.
Strokovna komisija IAB Slovenija, ki je sestavljena iż DIMAQ Master trenerjev, dvakrat letno preverja usklajenost programov vseh akreditiranih aktivnosti ter dodeljuje ustrezno število DIMAQ točk.
bottom of page