top of page
Dimaq-z-r-podpis2.png
DIMAQ IZOBRAŽEVANJE
Za pridobitev DIMAQ strokovnega certifikata, morate uspešno opraviti DIMAQ izpit. V kolikor ste na področju digitalnega marketinga suvereni in želite svoje znanje in kompetence le preveriti in formalizirati, lahko k izpitu pristopite samostojno, brez predhodnega izobraževanja. V pomoč vam je lahko DIMAQ učni načrt.
bottom of page