DIMAQ UČNI NAČRT

Učni načrt sestavlja 12 modulov, kar zagotavlja širok pregled 12 področij digitalnega marketinga. Pripravljen je skladno z določili EQF ter usklajen z najvišjimi standardi mednarodnih določil izobraževanja. Za aktualnost učnega načrta skrbi Strokovni svet IAB Slovenija, v sodelovanju z IAB Poljska.
Osnove digitalnega marketinga
Osnove digitalnega marketinga
V uvodnem modulu boste spoznali moč digitalnega marketinga ter njegove temeljne zakonitosti. Razkrili vam bomo kje se skrivajo priložnosti in katere spremembe je prinesel v poslovanje podjetij. Spoznali boste katera orodja uprabljamo v digitalnem marketingu, kakšni so vložki slovenskih podjetij v digitalno oglaševanje ter koliko je uporabnikov interneta v Sloveniji in v svetu. Po zaključenem modulu, boste razumeli svetovne trende ter prihodnost digitalnega marketinga.
Strategije in načrtovanje
Strategije in načrtovanje
Naučili se boste korakov, ki so nujno potrebni pri izpeljavi uspešne spletne akcije. Od priprave strategije kako komunicirati, s kom komunicirati in na kakšen način, da bo vaše sporočilo doseglo prave ljudi in obenem obrodilo prodajne rezultate do tega kako vse zastavljene cilje izvajati s pomočjo plana, ki je vodilo za spremljanje in sprotno prirejanje aktivnosti v času med, pred in po akciji.
Družbena omrežja in vsebinski marketing
Družbena omrežja in vsebinski marketing
Spoznali boste katera družbena omrežja so najboljša za prodajo, katera za branding in katera za pridobivanje kontaktov, kako in s katerimi orodji lahko spremljamo objave na družbenih omrežjih. Naučili se boste kako nastaviti celotno oglaševalsko akcijo prek Facebooka, kako izbrati ciljna občinstva, kako pisati oglase za Facebook, kako izvajati remarketing, kako meriti in optimizirati rezultate oglasnih akcij.
Iskalni marketing (SEO in Google Ads)
Iskalni marketing (SEO in Google Ads)
Spoznali boste kateri so najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na organsko pozicijo spletne strani na Googlu in katera so najpomembnjša SEO orodja.  Naučili se boste kako narediti vsebinsko in tehnično optimizacijo spletne strani ter kako poskrbeti za gradnjo povezav. Spoznali boste kako se pravilno nastavi Search ali Display kampanja prek Google Ads, kaj vpliva na pozicijo oglasa, kako se postavi remarketing kampanja, kateri so najpomembnejši parametri oglasne akcije, ki jih je potrebno nadzirati in upravljati, kako lahko optimiziramo stroške oglasnih akcij prek Googla in kako povečamo prodajo in profit.
E-mail marketing
E-mail marketing
V tem modulu se boste naučili zakaj je pomemben e-mail marketing, kako pridobivamo e-naslove, kako izbrati optimalnega ponudnika za pošiljanje e-pošte, kateri so najpomembnješi KPI-ji e-mail marketinga in kako jih lahko optimiziramo, kako pišemo učinkovite naslove in kakšna mora biti vsebina posredovanega sporočila, kako lahko nastavimo samodejno izvajanje e-mail kampanj, kaj vse lahko testiramo pri e-mail marketingu in kako lahko izvajamo učinkovite kampanje za podjetje.
E-trgovina
E-trgovina
Spoznali boste glavne koncepte in zakonitosti prodaje na spletu, kakšna je velikost slovenskega trga in katere so najboljše spletne trgovine. Naučili se boste kako se lotiti prodaje na spletu, kakšni so poslovni modeli in na kaj je treba biti pozoren pri prodaji na spletu. Razumeli boste ROPO model in kako vpliva na nakupne navade potrošnikov. Razumeli boste trende in poslovne modele prodaje na spletu ter kako vedno večje število mobilnih uporabnikov spleta spreminja prodajo. Razumeli boste tudi multi-channel in cross device marketing ter pomen uporabniške izkušnje.
Spletna analitika in uporabniške izkušnje
Spletna analitika in uporabniške izkušnje
Spoznali boste različne metode in raziskave za analizo uporabniških poti, uporabniške izkušnje ter obnašanje uporabnikov. Razkrili vam bomo zakaj je merjenje obiskanosti z Google Analytics nuja za vsako podjetje, ki izkorišča prednosti digitalnega marketinga. Pokazali vam bomo kako deluje Google Analytics, kaj so njegove značilnosti, 10 glavnih poročil v Google Analytics, ki jih morate poznati ter 10 največjih napak, ki se jim morate izogniti.
Spletna zakonodaja
Spletna zakonodaja
Modul o spletni zakonodaji se posveča ključnim predpisom, ki urejajo vedno bolj kompleksno področje spletnega poslovanja. Spoznali boste osnove pogodbenega prava, prava intelektualne lastnine (avtorske pravice na spletu), naučili se boste sklepati pogodbe na daljavo (preko spleta). Poudarek bo tudi na prikazu nedovoljenih praks in obnašanj na spletu in pri spletnem marketingu ter posledičnih inšpekcijskih oziroma prekrškovnih postopkih.
Mobilni marketing
Mobilni marketing
Naučili se boste kako uporaben ozirom pomemben je telefon v komunikaciji s potencialnimi in tudi stalnimi strankami. Kakšni so pristopi, oblike in načini komuniciranja preko mobilnih aparatov, kako zelo pomembno je kakšen komunikacijski pristop na tem mediju uporabite. In seveda kako vzdrževati stike s strankami.
Prikazno oglaševanje
Prikazno oglaševanje
Spoznali boste kako močan vpliv v oglaševanju ima slika. Kako pomembna je pri komunikaciji s potencialnimi potrošniki. Čeprav prikazi predstavljajo le del celotnega digitalnega oglaševalskega okolja, so ključen digitalni gradnik blagovne znamke in vseh z njo povezanih metrik.
Video oglaševanje
Video oglaševanje
Spoznali boste moč gibanja, barv in zvoka. Še vedno najbolj privlačen način za slehernega uporabnika. Naučili se boste kako s pomočjo videa pritegniti spletno populacijo, kateri so mediji, ki omogočajo to obliko oglaševanja in seveda načine, kako ta medij uporabiti.
Programatični zakup
Programatični zakup
Spoznali boste kaj sploh je programatičnio zakup, kako deluje, kako nam lahko pomaga pri doseganju zastavljenih prodajnih ciljev, kdo so najpomembnejši ponudniki in kako se ga lotiti.

PRENESITE DIMAQ UČNI NAČRT

PRENOS
© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio