DIMAQ AKREDITIRANE AKTIVNOSTI

DIMAQ akreditacijo podeljuje IAB Slovenija, aktivnostim, ki so v celoti ali delno skladne s predpisanim DIMAQ učnim načrtom.

Strokovna komisija IAB Slovenija, ki je sestavljena iż DIMAQ Master trenerjev, dvakrat letno preverja usklajenost programov vseh akreditiranih aktivnosti ter dodeljuje ustrezno število DIMAQ točk.

IAB AKADEMIJA

NETFORK AKADEMIJA

POMP FORUM

SEMPL

DIGGIT

WEBSI

ECOMMERCE EVERY DAY: Ecommerce Growwwth Show

INTERACT

IAB EUROPE WEBINARJI

UDO/SMM AKADEMIJA

DIMAQ ALUMNI

© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio