DIMAQ PREDNOSTI PROGRAMA

DIMAQ je edini standard digitalno-marketinške industrije, ki potrjuje znanje in kompetence na tem področju. Z  DIMAQ certifikatom, pridobijo tako podjetja, kot njihovi zaposleni.
Podjetja
Podjetja

Konkurenčna prednost na trgu.

Orodje za preverjanje znanja in veščin zaposlenih.

Orodje za lažji proces zaposlovanja novih kadrov.

Preverjen standard  - popolna in aktualna znanja iz področja digitalnega marketinga.

Lažji razvoj in spremljanje dodatnih izobraževalnih aktivnosti zaposlenih.
Zaposleni
Zaposleni

Konkurenčna prednost na trgu zaposlovanja.

Mednarodno priznan strokoven certifikat digitalnega marketinga.

Orodje za enostavno preverjanje in potrjevanje svojega znanja in veščin.

Pridobitev mednarodno priznane kvalifikacije – DIMAQ Strokovnjak digitalnega marketinga.

Motivacija za nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje veščin.

Primož Inkret
"Za DIMAQ izobraževanje smo se v prvi vrsti odločili zaradi radovednosti - kakšen je standard „digitalca” danes. Seveda z namenom, da po eni strani potrdimo znanja, ki jih že imamo, po drugi pa vsem ostalim postavimo motiv in lestvico, kakšen je spekter potrebnih znanj. V vsakem primeru pa rabimo skupno razumevanje kaj je digitalen strokovnjak, saj so praktično vsi priučeni in ne obstaja diploma kot potrditev. Sedaj jo imamo.  

Z DIMAQ izobraževanjem smo postavili minimalen standard in pospešeno razumevanje celotnega področja digitalnega komuniciranja, predvsem pa si v podjetju izmenjujemo znanja in imamo le še dodatno zavezo za vseživljenjsko učenje na tem področju.”
Primož Inkret
PM
Barbara Modic
“Hitro spreminjujoče dogajanje v medijski krajini nam narekuje, da se stalno izobražujemo, merimo rezultate svojega dela in prilagajamo medijske strategije in taktike.
  
Ena od zelo koristnih oblik takega izobraževanja je Dimaq, ki celostno obravnava najnovejša digitalna orodja, tehnike, analize, tehnologije, terminologije in primere dobrih praks ter postavlja nove standarde digitalnemu marketingu. Na koncu izobraževanja slušatelji opravijo tudi test in postanejo Dimaq certificirani strokovnjaki, s tem da morajo certifikat na dve leti obnavljati.

Dimaq izobraževanje in certificiranje je na Pristop Media opravila večina medijskih strategov in načrtovalcev. Tako bomo letos pridobili naziv Dimaq podjetje, ki služi kot potrdilo našim naročnikom, da smo strokovnjaki na področju zakupa digitalnih medijev, pri tem pa razumemo širši kontekst digitalne krajine, hkrati pa zagotavlja, da so njihovi digitalni proračuni v varnih rokah.”
Barbara Modic
Pristop Media
Simon Cetin
»Digital je zapisan v sam DNK iPROMa in odločitev za DIMAQ izobraževanje je bila zato za nas logična izbira. Kot eden izmed ustanovnih članov združenja IAB smo izobraževanje seveda podprli že v začeti fazi, saj smo prepričani, da se področje digitalnega trženja in oglaševanja lahko razvija le z nenehnim izobraževanjem. Verjamem v moč znanja in kompetenc, zato me veseli, da kar nekaj naših sodelavcev že ima DIMAQ certifikat, ki dopolnjuje tako njihovo strokovno znanje kot tudi poznavanje mednarodnih standardov v stroki.«
Simon Cetin
iPROM
© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio