top of page
  • natasasmirnov

Dve tretjini oglaševalcev in kar 86% agencij je proračun za digitalno oglaševanje v 2021 povečalo.

Razlogi za povečanje so predvsem doseganje dobrih rezultatov, sprememba oglaševalske taktike in sledenje trendom in konkurenci.V četrti raziskavi IAB strokovnega panela smo se poglobili v investicije in iskali razloge in trende za prihodnja vlaganja v digitalne kanale. Zanimala nas je uporaba različnih oblik in kanalov, razlogi, ovire in kakšni so načrti vložkov v digitalno oglaševanje v prihodnje. Med vsemi sodelujočimi v panelu, se jih je 80% opredelilo kot digital first, kar pomeni, da na digitalu oglašujejo primarno ali v celoti. Še bolj dominantna je vloga digitala pri oglaševanja v agencijah in medijih.Če so podjetja v preteklosti večino aktivnosti zakupa na digitalnih kanalih izvajala prek zunanjih partnerjev, so z leti podjetja okrepila lastne digitalne vrste. Danes več kot polovico aktivnosti oglaševanja na digitalu izvajajo samostojno in z vnaprej določenim letnim načrtom, ki ga delno prilagajajo okoliščinam na trgu.

V podjetjih panelistov bodo v letu 2022 digitalnemu oglaševanju v povprečju namenili malo manj kot 60% oglaševalskega proračuna.


Investicije v digitalno oglaševanje bodo povečevale tudi v 2022.

Dve tretjini vprašanih v panelu pravi, da bodo proračun za digitalno oglaševanje povečali tudi v letošnjem letu. Rast investicij v digital napoveduje dobrih 12 od 14 agencij, ki so sodelovale v panelu. Gre za organsko rast, ki je posledica vse večjega vključevanja digitalnih kanalov v marketinške aktivnosti. Med ključnimi razlogi za rast so doseganje dobrih rezultatov, sprememba oglaševalske taktike ter sledenje trendom in konkurenci. Le 5% vprašanih napoveduje zmanjšanja investicij kot posledico splošnega znižanja proračuna za marketing in spremembo oglaševalske taktikeDružbena omrežja postajajo glavni kanal in največja investicija vsakega oglaševalca. Kam usmeriti sredstva odločajo možnosti natančnega ciljanja, merjenja in ROI.

Podatki panela razkrivajo, da skorajda ni oglaševalca, ki ne bi oglaševal na družbenih omrežjih. Močno so med kanali zastopani tudi prikazni oglasi, plačljiv iskalni marketing, video in oglaševanje v e-novicah. Vse pomembnejšo vlogo kažeta tudi sožitno oglaševanje in oglaševanje z vplivneži.Tudi po višina proračuna jih gre daleč največ za oglaševanje na družbenih omrežjih. Izsledki panela so pokazali, da oglaševalci 80% proračuna namenijo za oglaševanje na družbenih omrežjih, za prikazno mobilno oglaševanje in za marketing na iskalnikih. Pri odločitvah je ključno, da kanal omogoča oglaševanje, ki ga lahko natančno usmerijo. Je cenovno učinkovito in ga je mogoče meriti ter spremljati njegove učinke glede na cilje oglaševanja.


Ker je to naš prvi panel z ADEX raziskavo seveda nimamo primerljivih podatkov za pretekla obdobja, bo pa vsekakor zanimivo spremljati, kako se bo vloga oblik digitalnega oglaševanja spreminjala prihodnje.


Rast proračuna predvsem na račun rasti oglaševanja preko vplivnežev, na družbenih omrežjih in video oglaševanja.

Največje povečanje v letošnjem letu pričakujemo pri oglaševanju preko vplivnežev. Podatek je morda na prvo oko presenetljiv, saj o obsegu in vrednosti marketinga z vplivneži še vedno nimamo dovolj zanesljivih podatkov, zato trg ostaja težko primerljiv. Večje rasti proračun bodo letos deležni še oglaševanje na družbenih omrežjih, prikazno nemobilno in video oglaševanje. Najmanj bodo rasli mali oglasi. Presenetljivo je, da kar 63% vprašanih pravi, da letos ne bodo opustilo nobene oblike digitalnega oglaševanja.Tudi pri naslednjem načrtovanju (2023) bodo video oglaševanje, marketing z vplivneži in družbena omrežja tisti, kjer oglaševalci pričakujejo najbolj izdatno povečanje vložkov.


Med kanali in mediji prevladujeta največji družbeni omrežji, sledijo slovenski spletni mediji in Google. S prikaznimi oglasi jih največ oglašuje na Google in ostalih oglaševalskih mrežah. Video oglaševanje najpogosteje najdemo na oglaševalskih mrežah in Instagramu, oglaševanje na mobilcih pa prevladuje na Google prikazni mreži.


Med prednostmi digitalnega marketinga se navajajo merljivost rezultatov, možnost hitrih sprememb in učinkovito nagovarjanje ciljnih skupin. Pri trendih prihodnosti močno izstopa TikTok platforma, izpostavljena je tudi rast cen in vprašanje GDPR ter 3rd party piškotkov, ki predstavljajo potencialno oviro za ekspanzivno rast digitala v prihodnje.


 

O IAB raziskavi: Investicije v digitalno oglaševanje, 2022

Raziskava v okviru Strokovnega spletnega panela IAB Slovenija je ob podpori raziskovalne ekipe Arhea potekala od 22 . aprila do 20. maja. V njej je tokrat sodelovalo 85 članov panela in drugih strokovnjakov na področju marketinga. Vsem in vsakemu iskrena hvala, da ste se odzvali v tako rekordnem številu in prispevali k širši sliki stanja in trendov na področju investicij v digitalno oglaševanje.

12 views

Comments


bottom of page