top of page
  • natasasmirnov

87% podjetij verjame, da je njihova politika zasebnosti skladna z zakonodajo. Tretjo raziskavo IABTretjo raziskavo IAB strokovnega panela smo zapeljali na področje Varstva osebnih podatkov na spletu. Zanimalo nas je, kako se v luči trenutne zakonodaje strokovnjaki v marketingu spopadajo z aktualnimi izzivi piškotkov in elektronsko zasebnostjo.


Ena ključnih ugotovitev je, da so podjetja izrazito suverena, ko gre za vprašanje lastne politike zasebnosti. Skoraj 90 % podjetij je namreč mnenja, da je njihova politika zasebnosti skladna z aktualno zakonodajo. Razlog lahko iščemo v tem, da je po zakonu o varstvu osebnih podatkov, vsako podjetje dolžno delegirati varuha osebnih podatkov, ki spremlja področje in je odgovoren za skladnost politike zasebnosti z evropsko direktivo in zakonodajnimi akti. Podatek nakazuje dobro obveščenost trga in visoko stopnjo zaupanja v delo DPO –jev. Le dobrih 13% je mnenja, da politika zasebnosti v njihovi organizaciji ni povsem skladna z zakonodajo.

Kar 97 % vprašanih je z zakonodajo na splošno seznanjena, več kot polovica pa področje redno spremlja, po čemer sklepamo, da je pri svojem delu neposredno povezana z zasebnostjo in osebnimi podatki.


Izsledki raziskave 3. IAB Panela kažejo da je tretjina slovenskih podjetij zaznala manjši obisk ali upad obiska svojih spletnih strani, kot posledica zaostrovanja politike piškotkov.


Večje zavedanje o pomenu zasebnosti, odgovorno zbiranje, transparentnost in kakovost baz kontaktov, boljša uporabniška izkušnja.

Po mnenju 60 % vprašanih zaostrovanje politike piškotkov ni vplivalo na spletni obisk, medtem ko tretjina priča o negativnih posledicah in upadu obiska. Zaostrovanje pa je po mnenju petine vprašanih prineslo tudi marsikatero prednost. Strožja zakonodaja je dvignila zavedanje o pomenu zasebnosti in odgovornega zbiranja podatkov. Zbiramo tisto kar potrebujemo in ne na zalogo. Baze kontaktov so postale bolj kakovostne, prečiščene, dobili smo vzvode za preprečevanje vsiljene pošte. Uporabniška izkušnja je boljša, pričeli pa so se pojavljati tudi bolj domiselni in uporabniku prijazni pristopi zbiranja podatkov.

Zaradi zakonodaje je pridobivanje novih kontaktov in komunikacija postala težja. Ne preseneča, da nedorečena zakonodaja na eni strani povečuje tveganje vsakokratne skladnosti z zakonodajo, terja daljše roke in povečuje delo marketinga.


Tretjina podjetij za upravljanje s piškotki uporablja lastne rešitve. Več kot polovica ne pozna uveljavljenih orodij za beleženje piškotkov

Ugotovitve kažejo, da za upravljanje s piškotki uporabljamo najrazličnejše tehnološke platforme. Tretjina vprašanih uporablja lastne razvojne rešitve. Med tujimi platformami pa sta najbolj znana OneTrust in IAB Europe TCF standard.


 

O IAB raziskavi: Varstvo osebnih podatkov na spletu.

Raziskava v okviru Strokovnega spletnega panela IAB Slovenija in ob podpori raziskovalne ekipe Arhea, je potekala od 21. marca do 8. aprila. V tokratni raziskavi je sodelovalo 46 vprašanih. Vsem in vsakemu posebej hvala, da ste prispevali svoje mnenje in nam pomagali, da smo »ugriznili« v e-piškotke.


Commentaires


bottom of page