O IAB ORGANIZACIJI  

Zavod IAB Slovenija (IAB - Interactive Advertising Bureau) podpira rast in razvoj digitalnega in interaktivnega oglaševanja v Sloveniji. IAB Slovenija je članica svetovne IAB mreže in mreže IAB Europe. IAB Slovenija je namenjena stalnem razvoju digitalnega in interaktivnega trga. V ta namen skrbi za izobraževanja, promocijo, regulativo ter transparentnost digitalnega trga v Sloveniji, v skladu z IAB standardi po vsem svetu.

O IAB AKADEMIJI  

Z organizacijo številnih dogodkov IAB svojim članom zagotavlja nova digitalna znanja ter podaja obilo koristnih nasvetov za razvoj produktov, optimizacijo procesov v podjetju ter nenazadnje boljše poslovne rezultate. Dogodki so namenjeni tržnikom, agencijam, oglaševalcem, založnikom in ponudnikom rešitev, ki na ta način spoznajo najnovejša digitalna orodja, tehnike, analize, tehnologije in primere dobrih praks v interaktivnem in digitalnem oglaševanju.

IAB STANDARDI  

IAB-jev standard oglaševalskih enot je od njegove vpeljave leta 1996 in osvežitve leta 2003 igral pomembno vlogo pri oblikovanju sodobne industrije digitalnega oglaševanja. V skladu z IAB standardi je danes že več kot 80 odstotkov prodanih prikaznih oglasov. IAB-jev portfelj standardnih prikaznih oglasnih enot pa vključuje vse najnovejše oglasne formate in tako zadosti komunikacijskim potrebam tržnikov čez vse nakupne kanale. 


Člani IAB


© Copyright 2016 IAB Slovenija.  Izdelava spletnih strani AV studio